Šárka Černá a Barbora Kastlová

Workshop pánevního dna

Šárka Černá a Barbora Kastlová

Workshop pánevního dna

O vystupujícím

Šárka Černá je absolventka školy Barbara Brennan School of Healing s několikaletou  praxí v oblasti osobního rozvoje, terapie a léčitelství. Je lektorkou Školy pánevního dna a tuto metodiku používá jako součást individuální i skupinové terapeutické práce.

Barbora Kastlová je porodní asistentkou s několikaletou praxí na porodním sále. Tato práce ji vede k prohlubování citlivého mezilidského kontaktu a celostnímu pohledu na život.

Workshop pánevního dna

Dámy a pánové, Workshop pánevního dna je příjemným cvičením a rozhodně zajímavým konceptem pro muže i pro ženy.

V této hodině a půl se zaměříme na jednotlivé vrstvy svalů pánevního dna, naučíme se, jak je vnímat, jak s nimi pohybovat a posilovat je. Dále se naučíme dýchat a relaxovat do pánve a vnímat její rytmus.

Ukážeme si, že pánevní dno komunikuje s celým naším tělem, je důležitou součástí našeho nervového systému a emočního prožívání a zároveň je i odrazovým můstkem pro náš psychospirituální rozvoj.

Tento workshop je vhodný pro každého od 18 do 100.

Vystoupení na festivalu

Šárka Černá a Barbora Kastlová

12 června 2016
11:00 - 12:30
Ašrám