Mgr. Markéta Charvátová a Ing. Ondřej Charvát

Biosyntéza - workshop

Mgr. Markéta Charvátová a Ing. Ondřej Charvát

Biosyntéza - workshop

O vystupujícím

Mgr. Markéta Charvátová

V rámci své praxe nabízím individuální poradenství a tělovou terapii především pro dospělé a dospívající. Do značné míry je má práce inspirována biosyntézou, a tak moje sezení provází zkoumání pohybu, tělových impulzů, práce s dechem, hlasem, tancem či barvami a sny. Mou snahou je být dobrým průvodcem klienta na cestě sebepoznání tak, aby mohl potkat své vnitřní zdroje, bezpečně se jim přiblížil a uměl najít dobrý způsob, jak je pro sebe využít. V poslední době se také zajímám o ženskou tématiku v terapii napříč jednotlivými vývojovými obdobími v životě ženy.

Ing. Ondřej Charvát

Čím déle se profesi kouče věnuji, tím více jsem přesvědčen, že je užitečné propojovat klientovo poznání a vědění s jeho emocionálním a tělovým prožíváním. Při pohledu na své dvě malé děti jsem neustále překvapován tím, s jakou všímavostí zkoumají svět kolem sebe a jak kreativně dokáží rozvíjet své nápady s nefalšovanou lehkostí a radostí. Jako dospělí na tyto zdroje často zapomínáme. Znovu objevování těchto vnitřních zdrojů považuji za stavební kámen koučování.

Biosyntéza je celostní přístup v somatické psychoterapii.K základním východiskům, se kterými pracuje je provázanost a vzájemné zrcadlení psychických a tělesných projevů. Pracuje s vnitřními signály a pohybovými projevy klienta, na které navazuje a specifickými technikami rozvíjí. 

Jak název metody napovídá, biosyntéza klade důraz na integraci životních procesů, a to tělesného (pohybového) spolu s prožitkovým (emocionálním) a mentálním. Biosyntéza využívá při práci s klienty procesuální přístup; vychází z vnitřních signálů a pohybových projevů klienta, na které navazuje a specifickými technikami je rozvíjí. V centru této formy terapie vždy stojí potřeby klienta, respekt k jeho individuálním odlišnostem i jedinečným vnitřním zdrojům.

Název workshopu:

Pulzace jako životadárný proces

unnamed

 

 

 

 

 

 

 

 

Vystoupení na festivalu

Mgr. Markéta Charvátová a Ing. Ondřej Charvát

11 června 2016
11:00 - 12:30
Ašrám